Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw

van de Potterie

Welkom!

Confrérie O.-L.-V. van de Potterie

“Wie gij ook zijt, van waar ge ook komt, wees welkom Ter Potterie.

Geluk ermede dat gij dit ongekende gesticht, een schrijn vol kostbaarheden, op het eint van het wereldvermaarde schoone Brugge gelegen, ontdekt hebt.“

 

Met deze woorden van pastoor Maertens, gewezen rector van de Potterie, geschreven in 1939, wil ik u als deken van de Confrérie, namens Mevrouw, de medezusters Augustinessen van de Potterie en de confraters van de Potterie (virtueel) van harte welkom heten.

Beste mensen,

Wees van harte welkom in onze kerk van O.-L.-V. van de Potterie!

Volgens de huidige coronaregels kunnen onze zondagsvieringen bijna weer verlopen als weleer.

 • de vroegmis om 07:30 uur.
  Priester Dominique Ballegeer is voorganger.​

 • de hoogmis, de vaste viering voor de Confrérie, om 10:00 uur.
  Onze proost Rector Joris Weyts gaat voor.

Binnen ons bisdom blijven enkele sanitaire regels rond algemene hygiëne aanbevolen:

 • Voldoende verluchting van de kerkruimte, zeker voor en na de vieringen, indien het weer het toelaat ook tijdens de viering.

 • Het beschikbaar stellen en gebruiken van ontsmettende handgel bij het binnenkomen van de kerk, de voorganger ook voor het delen van de communie.

 • Geen wijwater in het wijwatervat

 • Geen vredeswens door aanraking

 • Alleen de voorganger communiceert uit de kerk en er is geen communie onder twee gedaanten voor de aanwezigen.

 

Tevens kunnen wij in de komende maanden in onze kerk een weer een viertal sublieme concerten tegemoetzien.

Wij zijn dankbaar voor deze herwonnen mogelijkheden tot samen zijn en samen bidden en vieren bij O.-L.-V. van de Potterie.

Elke Zondag
Nieuw
 
Vroegmis om 07:30u                      Hoogmis om 10:00u
Na de Corona onderbreking
werd deze site terug met recente info bijgewerkt.

Neem een kijkje bij:

Cultureel: info mbt 4 concerten

Kalender: data voor 2022-2023 voor zover deze bekend is

Interesse in onze activiteiten? Schrijf hier in en we houden u
op de hoogte :