Confrérie van Onze-Lieve-Vrouw

van de Potterie

Welkom!

Confrérie O.-L.-V. van de Potterie

“Wie gij ook zijt, van waar ge ook komt, wees welkom Ter Potterie.

Geluk ermede dat gij dit ongekende gesticht, een schrijn vol kostbaarheden, op het eint van het wereldvermaarde schoone Brugge gelegen, ontdekt hebt.“

 

Met deze woorden van pastoor Maertens, gewezen rector van de Potterie, geschreven in 1939, wil ik u als deken van de Confrérie, namens Mevrouw, de medezusters Augustinessen van de Potterie en de confraters van de Potterie (virtueel) van harte welkom heten.

Beste mensen,

 

In navolging van het zomerplan van de overheid en na de 1e stap versoepeling van 9 juni e.k. kunnen wij de open eucharistievieringen in onze kerk hervatten op het niveau van vorige zomermaanden.

Deze nieuwe regeling gaat in voege vanaf  ZONDAG 13 juni 2021.

 

 De uren van de vieringen wijzigen echter: alles start een half uur vroeger dan voor de pandemie:

- de vroegmis blijft bestaan, maar wordt verplaatst van 7 uur naar 07:30 uur.

Priester Dominique Ballegeer is voorganger.

- de Hoogmis, terug de vaste viering voor de Confrérie, wordt bijgevolg ook verplaatst van 09:30 naar 10:00 uur.

Onze proost Rector Joris gaat voor.

 

 De sanitaire regels blijven geldig: mondmasker, handontsmetting, afstand, loopcircuit in en uit, systeem van communie op de zitplaats, algemene hygiëne met zeker ook voldoende verluchting, zeker voor en tijdens de vieringen. Het volledige protocol (zoals rond meezingen, afstand cantor en eventueel koor) is nog niet bekend.

Ook de vierkante meter-regel blijft geldig waardoor onze MAXIMUM capaciteit van 40 - max. 44 - mensen zeker geldig blijft.  Helaas zal ook nu een overschrijding in aantal in deze eerste periode (zeker tot 1 september) niet mogelijk zijn en de toegang staat onder toezicht van een steward.

 

Wij zijn dankbaar voor deze herwonnen mogelijkheid tot het samen beleven van onze vieringen gebed voor O.-L.-V. van de Potterie en hopen dat wij op deze manier weer op weg zijn naar het mooie "oude normaal samenzijn" van voor deze uitzonderlijke crisis.

Elke Zondag
 
Vroegmis om 07:30u                      Hoogmis om 10:00u
Nieuw
Nieuw op de site: een rubriek over "Het beeld van Onze Lieve Vrouw van de Potterie"

Dit vindt u bovenaan in het menu onder O.-L.-V.

Interesse in onze activiteiten? Schrijf hier in en we houden u
op de hoogte :